Handmatig kinderen verplaatsen naar een andere groep

Aan het einde van het jaar wil je de kinderen doorschuiven naar een andere groep. Dat kan via bijvoorbeeld parnassys maar het kan ook handmatig. Als je de namen doorschuift gaan de niveaus mee en blijven de weekplannen en weektaken bewaard bij de groep waar ze in gemaakt zijn. Alleen de namen en niveaus schuiven door.

Klik op knop 'instellingen'

Klik op knop 'groepen'

Klik op 'bewerk'

Selecteer de kinderen die je door wil schuiven naar een andere groep

Klik op de juiste groep en op knop 'verplaatsen'

Klik op de groep waar ze heen verplaatst moeten worden en klik daarna op de knop 'verplaatsen'.